سان واتر

مدل: لوله های دبی ثابت PC
مدت زمان ارسال محصول: 1 روز
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز
اطلاعات محصول:

لوله های دریپردار سری SUN-PC، دریپر های آن بگونه ای طراحی شده اند که حتی در مسیرهای نا هموار و غیر مسطح و تغییرات فشار مانند یک رگلاتور عمل نموده و همواره میزان آبدهی در تمامی سطح لوله بصورت یکسان و یکنواخت تنظیم میباشد. بکارگیری لوله های دریپردار سری PC SUN در مقایسه با سایر روشهای معمول (از قبیل انواع تیپها، قطره چکانهای ساده، انواع قطره چکانهای روی خطی و......) هم از جنبه اقتصادی و هم طول عمر بالاتر سیستم بسیار با صرفه تر خواهد بود.