سان واتر

مدل: SUN-Hyd PC
مدت زمان ارسال محصول: 1 روز
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز
اطلاعات محصول:

لوله های دریپردار SUN-Hyd PC لوله های دریپردار سری SUN-Hyd PC با توجه به آخرین دستاورد تکنولوژی روز دنیا در خصوص نوع و عملکرد دریپر آن عرضه میگردد. کارشناسان طراحی و تولید، روش آبیاری بصورت زیر سطحی و با آبدهی پایین توام با زمان بیشتر آبیاری را جهت توسعه پیاز رطوبتی با توجه به الگوی رشد ریشه پیشنهاد مینمایند. لوله های دریپردار سری HYD PC SUN با توجه به ساختار عالی قالب دریپر تولیدی و استفاده از رزینهای مخصوص ضد اشعه ماورا بنفش(UV) در ساخت لوله و هم دریپر، در برابر آسیبهای ناشی از عملیات کوددهی و شیمیایی و اسیدی کاملا مقاوم بوده و عمر سیستم آبیاری قطره ای را در صورت رعایت اصول استفاده و نگهداری تا بیش از 15 سال قابل پیش بینی خواهد نمود.