بیمه اعتباری و مستمری زنان خانه دار

بیمه اعتباری و مستمری زنان خانه دار

بیمه مستمری زنان خانه دار

یکی از مهمترین دغدغه‌های بانوان به عنوان اصلی‌ترین رکن هر خـانواده نگرانی از تأمین نیازهای مادی خود در آینده است که این امر همواره مورد توجه سایر اعضای خانواده ایشان نیز بوده است.

بیمه ملت به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه و طراحی بیمه‌های زنـدگی و مسـتمری، نسبت به طراحی  «بیمه مستمری زنان خانه‌دار» اقدام کرده است. این بیمـه‌نامـه برای بانوان و دختران ایرانی طـراحی شده، لیکن به منظـور ارج نهادن به زحمات قشـر وسیعی از بانوان ایرانی که منشأ برکات فراوانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما هستند؛ به این اسم نامیده شده است.

ویژگی و مزیت‌های بیمه‌نامه :

- تخصـصی‌ترین بیمـه مسـتمری بانوان در ایران

- پرداخت مسـتمری مادام العـمر به بانوان

- امکان افزایش سالیانه حق‌بیمـه برای پوشـش نرخ تورم

- افزایش سـالیانه نـرخ مسـتمری به میزان 8 درصـد

- بازه سنی گسترده برای خرید بیمه‌نامه (از 18 تا 60 سالگی)

- پرداخت اندوخته ایجاد شده به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه‌شـده در دوران پرداخت حق‌بیمه

- پرداخت 10سـال مسـتمری به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه‌شـده در طـول 10سـال اول دریافت مسـتمری

- پرداخـت سـه برابر آخرین مسـتمری مـاهـانه به ذیـنفع یا ذیـنفعان درصـورت فوت بیمه‌شده برای هزینه‌های ضـروری فوت

- پرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب

- امکان پرداخت حق بیمه با هر وضعیت مالی (حداقل 100.000 ریال در ماه)

شرایط بهره مندی از مزایای بیمه‌نامه:

بانوان ایرانی با بیمه شدن در این طرح همانند تمـامی مشـاغل، تحت پوشش بیمه مستمری قـرار گرفته و با پرداخت 13 تا 30 سـال حـق بیمه (با توجه به سن خود)، تا پایان عمر از حقوق مسـتمری بهره‌مند می‌شوند.

 

شرایط و نحوه ثبت‌نام :

1) حداقل حق‌بیمـه ماهانه در شـروع قرارداد، یک‌صـد هزارريال و حداکثر آن چـهار میلیون ريـال است.

2) حداقل سن برای خرید این بیمه‌نامه 18 سال و حداکثر آن 60 سال است.

3) مدت پـرداخت حـق‌بیمه براساس جدول زیر مشـخص می‌شود:

 

دوره پرداخت حق‌بیمه سن بیمه‌شده
30 سال 18-25
28 سال 26-30
25سال 31-35
23 سال 36-40
20 سال 41-45
18 سال 46-50
15 سال 51-55
13 سال 56-60

 

 

4) بیمـه‌شـده می‌تواند حق‌بیمه خود را سـالیانه به میزان 5 تا 20 درصـد، که در ابتدای بیمـه‌نامه معین می‌شود، افزایش دهد.

5) بیمـه‌شده می‌تـواند در صورت تـمایل، چنان‌چه بیشتر از 5 سال به پایان مدت بیمه‌نامه باقی نمانده باشد، مسـتمری پیش از موعد را درخواست کند.

بیمه اعتباری

معرفى کارت اعتبارى :

کارت اعتبارى یکى از ابزارهاى مهم مالى و محصولى است منحصر به فرد که به شــکل اعتبار ارائه مى شـود و براى دارنده آن امـکان خرید اقســاطى از شبکه فروشــگاه هـا و پـذیرنـدگان آن را ،به شیوه اى آسان، فراهم مى سازد.

دارنـــده کارت با بررسـى شـــرایط فروشـــگاه هاى پـــذیرنده کارت اعتبارى فروشگاه و کالاى مورد نظر خود را انتخاب و با مراجعه  به محل منتخب، توسط کارت اعتبارى، خرید خود را به صورت اقساطى انجام و مـبالـغ آن را در سررسیدهاى مقرر پرداخت مى نماید.

اطلاع ات مندرج بر روى کارت اعتبارى :

کارت اعتبارى با ضریب امنیت بالایى طراحى گردیده است و داراى مشخصات ذیل مى باشد:

شماره کارت: شـمـاره اى 16 رقـمى است که بر روى کــارت درج شده است. هر دارنده کارت یک شماره اختصاصى دارد. پیگیرى کلیه موارد مربوط به کارت با این شماره انجام مى شود.

نوار مغناطیسى: در این محل مشـخصات و میزان اعتبار دارنده کارت به صورت الکترونیکى ذخیره مى گردد و دارنده کارت باید در نگهدارى آن حداکثر دقت را بنماید. کثیف شدن، خراشیدگى و یا قرارگرفتن در میدان مغناطیسى، اطلاعات نوار مغناطیسى کارت را غیر قابل استفاده مى نماید.

کد شناسه:  عـددى است 14 رقمى که دارنده کارت مى بایست براى پرداخت اقساط خود از این کد شناسه استفاده نماید، این کد پشت کارت ثبت شده است.

شماره  CVV2: کد امنیتى کارت یا CVV2 یک عدد 3 یا 4 رقمى است که معمولا (به دلایل امنیتى) در پشت کارت چاپ شده و در موارد خاص نظیرً خرید اینترنتى با کارت مورد استفاده قرار مى گیرد.

تاریخ انقضاء: تاریخ انقضاى مندرج بر روى کارت در خریدهاى اینترنتى قابل استفاده مى باشد.

توجـه : نام کـاربرى جهت ورود به ســـرویس ویژه دارنـدگان کارت، 8 رقم (سمت چپ) کد شناسه مندرج در پشت کارت است.رمـز ورود نـیز به صــورت پیــش فرض کد مـلى دارنـده کـارت مى باشد که مى بایست پس از اولین ورود نسبت به تغییر آن اقدام نماید.

مزیت هاى کارت اعتبارى :

ایجاد تسـهیلات خرید اقسـاطـى بدون نیاز به معرفى ضــامن، ارائه چک، افتتاح حساب یا هرگونه وثیقه براى سازمان ها و مراکز دولتى صـدور اولیـه کارت به صـورت رایـگان و بـدون نیاز به پـرداخت هرگونه هزینه یا کارمزد

بهره مندى از سـبد متنوع کالا و خـدمات شــامل انواع خـودرو  و لوازم جانبى آن (مطـابق با شرایط لیزینگ)، لوازم خانگى، فرش و  مـبلمان، مــوبایل و کامـپیوتر، ارزاق عــمومى، پوشــاك، خـدمات مسافرتى و گردشگرى، مراکز رفاهى، ورزشى، خدماتى، درمانى و...

ارائـه قـیمت مشــــابه با خـرید نقـــدى در بیــش از 60 درصـد فروشـــگاه ها و مراکز طرف قرارداد انتخاب تعداد اقسـاط با توجه به سـقف تعیین شـده براى تـمامى  فروشگاه ها و یا مراکز

شروع پرداخت اولین قسط، در حدود یک ماه پس از انجام خرید بازگشت اعتبار کارت، به میزان قسط پرداختى به صورت خودکار شـرکت در قـرعـه کـشى ها و برگـزارى نمایشـگاه هاى تخصـصى مطابق با نیاز افراد و درخواست سازمان ها خرید اقساطى همراه با تخفیف بیمه نامه هاى بدنه و شخص ثالث  (طبق ضوابط بیمه)

امکان شارژ بن کارمندى در کارت اعتبارى

دریـافـت کارت اعـتبارى از طـریـق یـکى از روش هـاى زیـر میسر مى باشد :

انعـقاد قـرارداد سـازمـان ها، مؤســسات و شـرکـت هـاى دولـتى و خصـوصى با بیمـه ملت براى ارائه خدمات کارت اعتبارى به کارکنان تحت پوشش

خرید بیمه هاى زندگى

ارائه درخـواسـت صـدور انفــرادى براى گروه هـاى خاص و معـتبر نظـیر اعضـاى هیـئت عـلمى دانشــگاه ها، فرهــنگـیان، پزشــکان ، دنـدانپزشـکان، وکلا، مهندسـین پایه یک و. ...

 

نحوه بازپرداخت اقساط

از طریق کسـر از حقـوق دارنـده کـارت، توسـط سـازمـان یا شـرکت کارفـرما مطابق با قرارداد

پرداخـت آنـلایـن اقســـاط از طـریق مـراجـعـه به ســــرویس ویــژه دارنــدگان کـارت و کلیــه کارت هـاى بـانـکى عضـو شـبکه شــتاب3.  مراجـعه به کلـیـه ى شــعـب یا درگـاه هـاى پـرداخـت الـکــترونـیـک و اینـترنــت بـانــک مـلـت.

دارندگان کارت مى توانند با مراجعه به وب سایت اینترنتى مشـــخصات کامل فروشـگاه ها و مراکز طـرف قـرارداد را دریافت کنند و در بخش » ســرویــس ویـــژه دارنــدگان کـارت«  خـریـدهـاى انــجام شــده ،سررسید و مبالغ اقساط، مانده بدهى، اعتبار کارت و ... را مشاهده  و نسبت به پرداخت اقســاط به صورت آنلاین (از طــریق کــارتـهاى شبکه شتاب)  اقدام نمایند.

مزایاى عضویت در شــبکه پذیرندگان کارت اعتبارى : 

بازپرداخت اقساط فروشهاى انجام شده توسـط بیمه ملت از طـریق صدور بیمه نامه اعتبارى فروش اقساطى ( B to C )

معرفى پذیرنـدگان به دارنـدگان کارت از طریـق وب ســایت کارت ، ارســال پیامک و تبلیغات در سازمان هاى طـرف قرارداد

افـزایــش حـجـم فــروش و در نـتـیـجه سودآورى بیشتر

بیمه اعتباری بیمه اعتباری بیمه اعتباری

از سایت ما به آدرس www.mehrpol.com دیدن فرمایید.