زبان فارسی مهرپل

بیمه عمر زمانی خاورمیانه

بیمه عمرساده زمانی

بیمه عمر ساده زمانی به این منظور است که شخص بیمه شده با خرید بیمه عمر زمانی در طول مدت زمان مشخص و طی ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت تحت پوشش قرار می گیرد . حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می گردد.

بیمه نامه عمر زمانی نوعی از بیمه نامه های عمر است که صرفا خطرات ناشی از فوت بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد. حق بیمه این نوع بیمه نامه بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه درخواستی و سلامت بیمه شده تعیین می شود .

در این بیمه نامه بیمه شدگان از بدو تولد تا ۹۰ سالگی تحت پوشش قرار می گیرند و مدت بیمه نامه می تواند به دلخواه بیمه گذار از یکسال تا بیست سال انتخاب شود.

مزیت های ویژه بیمه عمر زمانی در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

شرکت بیمه خاورمیانه به منظور بهره مندی بیشتر بیمه شده از خدمات بیمه ای، در بیمه نامه عمر زمانی علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت، پوشش های تکمیلی را نیز لحاظ نموده است که به دلخواه بیمه گذار انتخاب می شود .

بیمه عمر زمانی برای چه افرادی پیشنهاد می شود ؟

بیمه عمر زمانی انفرادی : این بیمه نامه مناسب افرادی است که میخواهند پس از فوت خود سرمایه ای برای بازماندگان و یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند. در این نوع بیمه نامه شرکت متعهد می شود در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، درصورت فوت بیمه شده طی مدت مشخصی، سرمایه فوت را به استفاده کنندگان بپردازد.

بیمه عمر زمانی گروهی : این بیمه‌ که به صورت قراردادی با سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی و… منعقد می‌شود، بیمه‌گذار کارکنان خود و در صورت تمایل خانواده آنان را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد ، بیمه‌گر نیز متعهد است چنان‌چه هر کدام از بیمه‌شدگان در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه فوت کنند، به شرط وصول حق‌بیمه در سررسیدهای مقرر، سرمایه درج شده در قرارداد را به استفاده‌کنندگان بپردارد. مهمترین امتیاز این‌گونه بیمه‌نامه‌ها علاوه بر نازل بودن حق بیمه‌ها تسریع در فرایند صدور آن است که بیمه‌شدگان صرفاً با تکمیل پرسشنامه پزشکی در ابتدای قرارداد و تأیید آن از طرف بیمه‌گر، تحت پوشش قرار می‌گیرند.