بیمه تمام عمر خاورمیانه

 بیمه تمام عمر،به اینصورت است که مدت زمان بیمه نامه نامحدود میباشد و شما می توانید سرمایه بیمه نامه خود را به صورت ثابت یا افزایشی انتخاب کنید. شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با دریافت حق بیمه، به صورت تمام عمر متعهد می شود که در صورت فوت فرد بیمه شده سرمایه درج شده در بیمه نامه را به استفاده کنندگان پرداخت کند.

پوشش های تکمیلی بیمه تمام عمر

شرکت بیمه خاورمیانه به منظور بهره مندی هر چه بیشتر و بهتر بیمه شده از خدمات بیمه ای، در بیمه نامه تمام عمر علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت، پوشش های تکمیلی را نیز لحاظ نموده است که به دلخواه بیمه گذار انتخاب می شود . سن بیمه شده در این بیمه نامه از زمان متولد شدن تا ۱۰۶ سالگی می باشد.

ویژگی های بیمه تمام عمر شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

امکان دریافت وام بدون نیاز داشتن به هر گونه تضمین
پرداخت سود مشارکت در صورت بازخرید بیمه نامه
پرداخت مبلغی معادل با سرمایه فوت در صورت حیات بیمه شده تا اتمام مدت بیمه نامه
امکان مخفف نمودن بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه

بیمه تمام عمرمناسب چه افرادی می باشد؟

بیمه تمام عمر آخرین هدیه ای است که والدین به فرزند خود می دهند. پدر و مادر با پرداخت حداقل حق بیمه در مقاطع ۵، ۱۰ یا ۱۵ ساله خود را به صورت مادام العمر به نفع فرزندان تحت پوشش بیمه تمام عمر قرار می دهند .