شرکت های ایرانی ، سایت مهرپل و یکپارچگی خدمات

شرکت های ایرانی

امروزه با رشد روز افزون صنعت و تکنولوژی، اکثر شرکت های ایرانی به نقش روش های مختلف مدیریت در هدایت و یکپارچگی فعالیت ها در فرآیند کاری پی برده اند. سیستم های مدیریت یکپارچه می توانند ازجنبه ها و دیدگاه های مختلفی به بررسی فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان بپردازند و یک یا چند بعد شرکت را مورد توجه قرار داده و رضایت گروه و یا گروههای خاصی را مد نظر قرار دهند. این گروه ها می توانند شامل مشتریان، کارکنان، صاحبان وسهامداران،عرضه کنندگان، پیمانکاران، جامعه، گروه های مستقل (نظیر گروههای حمایت از محیط زیست(،دولت و غیره باشند.

از سوی دیگر با عدم استقرار سیستم های مدیریت مختلف نه تنها باعث پیچیدگی و سردرگمی شرکت خواهد شد، بلکه مشکلاتی از قبیل به هدررفتن منابع، حجم عظیم مستندات، دوباره کاری ها، کاهش کارآیی و عملکرد شرکت را در پی خواهد داشت. اثربخشی و کارایی سازمان ها از یک سو و کاهش ضایعات و آسیب های جسمی و روانی انسانها از سوی دیگر و همچنین به منظور افزایش بهره وری، این حفظ محیط زیست، امروزه شرکت ها از ادغام سیستم های مختلف مدیریتی در یک سیستم مدیریت واحد به نام سیستم مدیریت یکپارچه( Integrated Management System) بهره می گیرند.

سایت مهرپل و یکپارچگی خدمات

سایت مهرپل در راستای ایجاد ارتباطات کاری در درون و میان بخشهای مختلف شرکت و همچنین ارتباط با مشتریان و شرکای خارج از آن به وسیله ابزارهای چون اتوماسیون ، CRM ، مناقصه و مزایده ، بازار کالا و خدمات ،سایت اختصاصی و همچنین ارائه خدماتی چون بیمه ،تبلیغات اینترنتی، حمل و نقل و فناوری اطلاعات را در جهت تسهیل کسب وکار فراهم کرده است.

مدیران سایت مهرپل به لحاظ مشکلات ناشی از عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعات مختلف که در اکثرشرکت های فعال مشاهده می گردد که عموما نیزمشکلات فنی، عملیاتی، مدیریتی و استراتژیک می باشد،اقدام به طراحی و پیاده سازی سایت مهرپل نمودند تا شرکتهای ایرانی دغدغه ابزارهای اجرای و خدماتی برای انجام رسالت خود نداشته باشند تا برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد نمایند.

با توجه به بهبود شرایط سایت مهرپل و نمایش بهتر خدمات سایت در جهت تسهیل فعالیت های شرکت های عضو موجب می گردد تا هر تعاملی اعم از مشاهده یک تبلیغ، بازدید از یک وب سایت، گفتگو با یکی از نمایندگان ارائه خدمات مشتری، خواندن یک ایمیل تأیید و دریافت یک محصول سفارش داده شده ، برای برند شما فرصتی است تا تعهد و هدف خود را به دیگران منتقل کند. این تعاملات تجربه کلی برند شما را در سایت مهرپل تقویت می کنند.

درحالی که کسب و کارهای ایرانی امروزه نسبت به بازاریابی آنلاین در ایران بسیار مشتاق و پرشور هستند، پیشنهاد می شود مزیت سایت مهرپل را بررسی نموده تا تفاوت بازاریابی و کانالهای ارتباطی آن را در مقایسه با وضع موجود ارزیابی نمایید. نتیجه این رویکرد می تواند یک استراتژی ترکیبی از بازاریابی سنتی و بازاریابی دیجیتال با بازدهی مناسب باشد.