به شرکت مهرکاناز خوش آمدید

مدت زمان ارسال محصول: 10 روز
مدت زمان بازگشت محصول: 7 روز
اطلاعات محصول:

سیستم های حفاظتی دوربینی بر اساس تکنولوژی تصویربرداری و پردازش آن عمل کرده و با ایجاد یک پرده لیزری در مقابل نواحی خطرخیز محافظت به عمل می آورد.