به شرکت مهرکاناز خوش آمدید

مدت زمان ارسال محصول: 10 روز
مدت زمان بازگشت محصول: 7 روز
اطلاعات محصول:

این پرده های نوری از یک فرستنده و گیرنده با دو یا چند بیم محدود تشکیل شده است. با قطع شدن حداقل یک بیم خطر تشخیص داده شده و فرایند امنیتی لازم صورت می گیرد. این سنسورها قابلیتهایی چون شناسایی بدن انسان و یا تشخیص تفاوت بین انسان و جسم را دارا می باشند.