معرفی شرکت

                سامانه مهر پل (www.mehrpol.com ) بستر و پل ارتباطی مناسب برای شرکت ها و موسسات جهت تبادلات تجاری بین کسب و کارهای مختلف را در یک بازار بزرگ فراهم آورده است. در این سامانه دیگر نیازی نیست که شرکت ها و موسسات سایت جداگانه ای داشته باشند چرا که مهرپل این فضا را در یک بازار بزرگ تر ( market place ) در اختیار آنها قرار داده است.همچنین ابزارهای کاری مورد نیاز و دپارتمانهای تخصصی متناسب با خواسته مشتریان فراهم گردیده تا مسائل اعضاء را به بهترین شکل مرتفع کند