به تحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدی پسوک خوش آمدید

معرفی کسب و کار

شرکت تحقیقات و تولید مواد بیولوژیک پسوک، در سال 1373 به منظور تولید واکسن ها و مواد بیولوژیک مورد مصرف در دامپزشکی ایجاد و شروع به کار نمود.در این مدت علاوه بر تولید محصولات بیولوژیک به منظور رفع نیازهای کشور و ایجاد خود کفایی نو آوری را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است.پس از موفقیت در تولید و عرضه واکسن های نیوپاسول 101، فلوپاسول و نیوپاسول 102 جهت پیشگیری و کنترل دو بیماری مهم صنعت طیور یعنی نیوکاسل و آنفلوآنزا و واکسن جدید سه گانه ای بنام نیوپاسول 103 را برای اولین بار در کشور تولید نموده است.در کنار این محصولات باید به تولید آنتی ژنهای پسوفلو و پسوکاسل که جهت انجام آزمایشات تشخیصی بیماری های آنفلوآنزا و نیوکاسل به کار می روند نیز اشاره نمود.شایان ذکر است تمامی محصولات بیولوژیک شرکت پسوک با استفاده از مواد اولیه بسیار مرغوب نظیر تخم مرغهای جنین دارSPF و روغن یاور مونتاناید ISA70(ساخت ش...

پیام مدیریت

چشم انداز

ماموریت

خدمات ما

گالری

تیم مدیریتی ما

ارتباط با ما