معرفی کسب و کار

انجمن علمي ريخته‌گري ايران (جامعه‌ ريخته‌گران ايران) كانوني است علمي، تحقيقاتي و فني كه با مراكز علمي و تحقيقاتي و سازمان‌هاي ريخته‌گري در زمينه‌هاي علمي، فني و تحقيقاتي همكاري مي نمايد. تبادل نظر و كسب اطلاعات و تجربيات، پيشنهاد و يا اقدام براي آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص، انجام تحقيقات علمي و صنعتي و همچنين ايجاد مركز آمار، اطلاعات و انتشارات، تدوين خط مشي جامع براي توليد قطعات ريختگي، به منظور خودكفائي كشور و پيشنهاد آن به مسئولان ذيربط در زمينه ريخته‌گري و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي، اقتصادي و فني، از جمله اهداف اين جامعه است كه با همكاري افراد، شركت‌ها و سازمان‌هاي مرتبط براي رسيدن به آن تلاش مي نمايد.

پیام مدیریت

چشم انداز

ماموریت

 
 

خدمات ما

گالری

تیم مدیریتی

ارتباط با ما