به توسعه صنعت ارتباطات سگال نوین خوش آمدید

تیم مدیران

آقای محمدرضا حبیبی کرهرودی

مدیر عامل