معرفی کسب و کار

پیام مدیریت

چشم انداز

ماموریت

 
 

خدمات ما

تجهیز و اداره هتل، رستوران، راهبری قطارهای مسافری، آموزش خدمات پذیرایی مهمانداری، برگزاری همایش های ملی و بین المللی

گالری

تیم مدیریتی

ارتباط با ما