02122352437

آرمین شیمی رنگ

توليد رنگهای راکتيو و سفيدکننده های نوری

توليد مواد کمکی نساجی از سال 1391 تحت ليسانس شرکت Asutex اسپانيا

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.