ترمه ورد آورد

معرفی کسب و کار

بازگشت »

این شرکت از سال 1365 شروع به کار بافندگی گردبافی نموده است و انواع محصولات تریکو اعم از پارچه های خودرویی ، ورزشی ، آستری ، رویه کفش و انواع محصولات مربوط به صنعت ، البسه و غیره را تولید می کند.