شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت

خدمات

تبدیل سوخت کوره‌های صنعتی

تیم مدیران

محمدحسین فریور

عضو هیئت مدیره

ایوب عادلی کودهی

مدیر عامل

سارا ولی پور گیوی

عضو هیئت مدیره

علی باقری

رئیس هیئت مدیره

سیامک عادلی کودهی

نائب رئیس هیئت مدیره

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.