به موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا خوش آمدید

معرفی کسب و کار

پیام مدیریت

چشم انداز

ماموریت

خدمات ما

گالری

تیم مدیریتی ما

مسعود جوکار درزی

مدیر عامل

مریم جوکار درزی

عضو هیئت مدیره

ارتباط با ما