مهرکاناز (021) 2226-9717

ماموریت

بازگشت »

* ما متعهد هستیم تا جهت افزایش فروش و حفظ اعتبار خود در بین مشتریان همکاران خود این مجموعه را از افراد متخصص و متعهد انتخاب نماییم. * بررسی، مطالعه و تشخیص نیازهای جاری و آتی صنایع از مهمترین وظایف ما است. * سعی ما معرفی آخرین دستاوردها و فناوری های بروز دنیا برای افزایش بازده، تولید و امنیت فرآیندهای تولیدی است.

خبرنامه ما

برای دریافت به روزرسانی در تبلیغات ، اکنون ثبت نام کنید.