به آفرینش گستر تهران خوش آمدید

معرفی کسب و کار

پیام مدیریت

چشم انداز

ماموریت

خدمات ما

پیمانکار راه و ساختمان و ساختمان‌های صنعتی (ساخت کارخانجات)

گالری

تیم مدیریتی ما

مجتبی عطامنش

نائب رئیس هیئت مدیره

اصغر کامران وند

عضو هیئت مدیره

جعفر داوودی

مدیر عامل

ارتباط با ما