به تولیدی و صنعتی رنگان فر خوش آمدید

تیم مدیران

شیوا یزدی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی یزدی

نائب رئیس هیئت مدیره

پریسا یزدی

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا عباسی

محقق