به پولاد موشبک ایستا خوش آمدید

معرفی کسب و کار

پیام مدیریت

چشم انداز

ماموریت

خدمات ما

تولید انحصاری پانلهای عایقدار پوما

گالری

تیم مدیریتی ما

مسعود رضائیان منفرد

رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا میکائیان

نائب رئیس هیئت مدیره

بهروز بهرام

عضو هیئت مدیره

اصغر میکائیان

عضو هیئت مدیره

منصور اقبال زاده

مدیر عامل

ارتباط با ما