به مهندسی زیگورات پارسا خوش آمدید

تیم مدیران

سیامک امیری

مدیر عامل

علیرضا بابائی طرق

رئیس هیئت مدیره

احسان پارسا

عضو هیئت مدیره