به بهان سد خوش آمدید

معرفی کسب و کار

بخش آب و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب به عنوان يکی از اولويت‌ها در برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ايران قرار گرفته است. دراين خصوص سهم مهمی از منابع مالی کشور به ويژه از سال‌های آغازين برنامه های توسعه پنج‌ساله به بخش آب اختصاص يافته است. اين روند در برنامه‌های مختلف سير صعودی خودرا طی نموده و به نظر می‌رسدکه تا يکی دو دهه آتی نيز همچنان ادامه يابد. بدون شک برای تحقق اهداف اين اولويت و هموار کردن مسير توسعه در کشور، بايستی متناسباً ظرفيت‌هايی که پاسخگوی نيازها باشد در زمینه های مختلف به ويژه مديريت طرح‌ها ايجاد و تقويت شود که دراين ميان بخش خصوصی می تواند نقش مؤثر و قابل توجهی را به عهده داشته باشد. درواقع يکی از دلايل تأسيس شرکت بهان سد نيز درهمين راستا می باشد. مديران و کارشناسان اين شرکت دارای تجربيات اجرايی طولانی مدت بوده و از نزديک مشکلات مربوط به مديريت اجرايی پروژه‌ها را تجربه نمود...

پیام مدیریت

کمبود و بحران آب که در سالهای اخیر بروز عینی پیدا نموده و می رود کلیه مولفه های توسعه را در سطح ملی و مناطق مختلف تحت تاثیر قرار داده و به صورت جدی پایداری را درابعاد مختلف تهدید نماید، کلیه مسئولین، اقشار مختلف جامعه و بطور کلی ارکان حکمرانی را برای مقابله و مواجهه با پدیده پیش آمده و گذر از شرایط بحرانی به سمت و سوی امنیت آبی در معرض و بوته آزمایش بزرگ قرار داده است. بدون تردید در این میان نقش مهندسین مشاور به عنوان اصلی ترین ظرفیتهای تاثیر گذار در تهیه و اجرای طرحهای سازه ای و غیر سازه ای با هدف حداکثر عنوان بازدهی آنها با کمترین ریسک های اجتماعی و زیست محیطی در این مقطع تاریخ ساز بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز می باشد. در واقع در این مقطع زمانی مهم ترین و مبرم ترین هدف استراتژیک شرکت بهان سد، مشارکت در فرایند گذر از شرایط فراهم شده می باشد. شایان ذکر است که مدیران شرکت بهان سد...

چشم انداز

ماموریت

خدمات ما

گالری

تیم مدیریتی ما

ارتباط با ما