(061) 3226-3353

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

اين شركت راهبرى عمليات توليد، فرآورش و انتقال نفت و گاز را با فعاليت مستمر واحدهای بهره بردارى ، كارخانه های گاز و گاز مايع ، ايستگاههای تقويت فشار و تزريق گاز و واحدهای نمكزدايى به عهده دارد.

محصولات

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.