(021) 6656-0643

امیر توسعه بندر ATB

تولید دستگاه رسوب شکن و مورد استفاده در منازل - کشاورزی - دامداری و تاسیسات ساختمانی

تیم مدیران

آقای سعید یوسفی

قائم مقام مدیر عامل

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.