به مهام صنعت ویستا خوش آمدید

تیم مدیران

آقای حمیدرضا آقا بابائی

مدیر عامل

آقای مهدی خادم دقیق

رئیس هیئت مدیره

خانم لیلا نادر خمسه

نایب رئیس هیئت مدیره