تلاش گستر گلستان

چشم انداز

چشم انداز این شرکت ارتقاء شرکت به بزرگترین شرکت در فعالیت در زمینه طرحهای عمرانی و جاری پروژه ای بزرگ کشور می باشد

پیام مدیریت

پیام مدیریت .برای انسان هیچ کاری غیر ممکن نیست 

اهداف و سیاست های اصلی

اهداف اصلی شرکت ابتکار و نو آوری در پروژه ها و رقابت با شرکتهای بزرگ .ارائه خدمات نوین می باشد

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

قراردادها

موضوع قرارداد استان نام کارفرما
خدمات امور مشترکین تهران شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران
خدمات امور مشترکین تهران شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
حوزه فعالیت شرکت: آب و فاضلاب - تاسیسات - معماری و ساختمان
مدیرعامل: ولی سلیمی
استان: تهران
شهر: تهران
ایمیل: talash.gostar059@gmail.com
شناسه ملی شرکت: 10104039340
تلفن: (021) 6636-4055
آدرس: تهران خیابان خوش بین مالک اشتر و مرتضوی ک اصغرنژاد تهرانی پلاک 38 واحد4

ارتباط با تلاش گستر گلستان

استان
شهر
نام کاربر
ایمیل
تلفن
متن پیام
:: لطفاً در صورت مشاهده اشکال، گزارش دهید.


:: با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0