به عمران پردازان پارس خوش آمدید

تیم مدیران

عباس خلیلی

رئیس هیئت مدیره

لیلا مرادی

نایب رئیس هیئت مدیره