کسب و کارهای بخش پیمانکاری

127 مورد یافت شد

نمایش فیلترها

شرکت مهندسی مشاور دریا پالا

آقای محمد اسماعیل هندی

2538
تهران

شرکت مهندسی در ریز

آقای احمد معمارزاده

2899
تهران

شركت مهندسی ترموون

آقای محمد احمدی

1946
تهران

شرکت مهندسی و ساختمانی رآورا

آقای بابک مالی

2007
تهران

شرکت مرو آب توسعه

آقای سیدحامی محسنی مفیدی

2445
خراسان رضوي

شرکت کیان پایاب

آقای مهدی مصطفی

1589
تهران

شرکت کمار صنعت

آقای علی ناجی

1713
تهران

شركت فني و ساختماني كانيو

آقای منصور حیدری

1481
تهران

شرکت کانرود سازه

آقای محمدحسین شیرگیری

2412
تهران

شرکت کان راه

آقای عباس عابدی

1997
تهران

کاریز آروین یزد

آقای رضا غنیمت بغداد آباد

2245
يزد

کارگاه تولیدی آرام صنعت

آقای ترج کارپسند

1810
تهران

شرکت ساختمانی چولاب

آقای حسن نیکویه

1635
تهران

شرکت ساختمانی شوسه

آقای مهدی درودیانی

1919
تهران

شرکت ساختمانی کولهام

آقای حسن احمدی

1797
تهران

ساروج پی زمین

عبدالرحیم صالحی دزفولی

1882
تهران

ساختمانی اویول

سالارعلیاری

1655
تهران

ساختمانی تابلیه

امیر محمد امیر ابراهیمی

1667
تهران

شرکت بازرسی فنی شرکت زلال گستر روز

علی اصغر گواهی

1631
تهران

زر آب گستر فروغ

علی رنجی ایری

3032
تهران

ژیان

رضا پیرودین

1852
تهران

تولیدی و صنعتی رنگان فر

آقای مجتبی یزدی

2108
تهران

شرکت جنرال مکانیک

محسن صادق پور

2146
تهران

شرکت تجهیز افزا توس

آقای کاظم خانی

1917
تهران