کسب و کارهای بخش پیمانکاری

127 مورد یافت شد

نمایش فیلترها

شرکت مهندسی مشاور دریا پالا

آقای محمد اسماعیل هندی

2605
تهران

شرکت مهندسی در ریز

آقای احمد معمارزاده

3061
تهران

شركت مهندسی ترموون

آقای محمد احمدی

2030
تهران

شرکت مهندسی و ساختمانی رآورا

آقای بابک مالی

2071
تهران

شرکت مرو آب توسعه

آقای سیدحامی محسنی مفیدی

2481
خراسان رضوي

شرکت کیان پایاب

آقای مهدی مصطفی

1653
تهران

شرکت کمار صنعت

آقای علی ناجی

1736
تهران

شركت فني و ساختماني كانيو

آقای منصور حیدری

1503
تهران

شرکت کانرود سازه

آقای محمدحسین شیرگیری

2496
تهران

شرکت کان راه

آقای عباس عابدی

2031
تهران

کاریز آروین یزد

آقای رضا غنیمت بغداد آباد

2263
يزد

کارگاه تولیدی آرام صنعت

آقای ترج کارپسند

1838
تهران

شرکت ساختمانی چولاب

آقای حسن نیکویه

1652
تهران

شرکت ساختمانی شوسه

آقای مهدی درودیانی

1988
تهران

شرکت ساختمانی کولهام

آقای حسن احمدی

1840
تهران

ساروج پی زمین

عبدالرحیم صالحی دزفولی

1968
تهران

ساختمانی اویول

سالارعلیاری

1719
تهران

ساختمانی تابلیه

امیر محمد امیر ابراهیمی

1699
تهران

شرکت بازرسی فنی شرکت زلال گستر روز

علی اصغر گواهی

1657
تهران

زر آب گستر فروغ

علی رنجی ایری

3142
تهران

ژیان

رضا پیرودین

1899
تهران

تولیدی و صنعتی رنگان فر

آقای مجتبی یزدی

2130
تهران

شرکت جنرال مکانیک

محسن صادق پور

2177
تهران

شرکت تجهیز افزا توس

آقای کاظم خانی

1945
تهران