ارتباط با ما

  • یزد ، شهرک صنعتی ولیعصر زارچ،بریدگی اول سمت چپ، خیابان جنبش، فرعی دوم سمت راست، شرکت کاراپلاستیک لوله یزد
  • 03535274568
  • karalooleh@yahoo.com