اکسایتون

خدمات

طراحی و ساخت سامانه‌های الکتریکی دمای بالا

تیم مدیران

رضا خالقی

عضو هیئت مدیره

امیر امینی

مدیر عامل

فرامرز حسین بابایی

رئیس هیئت مدیره

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.